EUR / JPY sẵn sàng cho sự thoái lui trong ngắn hạn khi Phân kỳ kỹ thuật hình thành

EUR / JPY là một lực mua tuyệt vời cho các nhà giao dịch dài hạn, những người mong đợi sự tăng giá dài hạn của đồng tiền này. Tuy nhiên, với động lực thị trường theo hướng ngược lại, EUR / JPY hiện đã sẵn sàng cho một đợt pullback ngắn hạn khi sự […]

Tuần lễ thị trường phía trước: Đô la Mỹ, Dow Jones, S & P 500, Microsoft, Coronavirus

Tuần thị trường là một sự kiện quốc tế được tổ chức bởi The economist, một tạp chí kinh doanh quốc tế. Tuần này được dành riêng để cung cấp thông tin về các sự kiện kinh tế và tài chính quan trọng nhất trên toàn thế giới. Tuần lễ thị trường được tổ chức […]